Bakklandet & Møllenberg Nærmiljøstiftelse

Stiftelsen skal bidra til økt trivsel i Stiftelsens geografiske virkeområde gjennom å disponere kapitalen som ble fristilt etter salget av Bakke Bydelshus. Som aktuelle for tildeling anses aktiviteter som utsmykking, kultur, kulturminner, historie, idrett, lek, friluftsliv, natur, miljø og andre ideelle og allmennyttige aktiviteter og formål, som tilsammen skal gjøre bydelen til et bedre sted å bo og ferdes i.

Ønsker du å søke om midler til ditt prosjekt?
Kontakt oss i dag!

TILDELINGER

2017

Bakkefestivalen
Kr 50.000

 

Initiativtakerne for minnesmerke over Otto Nielsen
Kr 200.000

 

Rosenborgbanen AS
Kr 50.000

 

Bakklandsdagene

Kr 30.000

 

2016

Julegata på Bakklandet
Kr 25.000

 

 

Publisert 28.06.16