Regnskap

Stiftelsen hadde en startkapital på drøyt 6.7 mill pr 01.01.16. Styret forventer stor variasjon i størrelsen på tildelinger de kommende år, men vil tilstrebe at vi har tilstrekkelig handlingsrom for tildelinger i en 10-15 års periode. Dette tilsier at vi snitt vil kunne tildele rundt 0,5 mill pr år fremover.

 

Stiftelsen har ingen regnskap pga stiftet i år 2016.