Lenker til søknadsalternativer:

https://www.trondheim.kommune.no/tilskudd
http://bakklandet.info
https://www.facebook.com/Bakklandsdagene-186754564698626/
http://bakklandetvelforening.velnettbeta.no

 

Utdrag Stiftelsens vedtekter §2, formål:

Stiftelsen skal bidra til økt trivsel i Stiftelsens geografiske virkeområde gjennom å disponere kapitalen som ble fristilt etter salget av Bakke Bydelshus. Som aktuelle for tildeling anses aktiviteter som utsmykking, kultur, kulturminner, historie, idrett, lek, friluftsliv, natur, miljø og andre ideelle og allmennyttige aktiviteter og formål, som tilsammen skal gjøre bydelen til et bedre sted å bo og ferdes i.

 

Stiftelsens midler skal ikke benyttes til formål det er naturlig at andre bør finansiere, som f.eks. det offentlige, og heller ikke finansiere ordinær kommersiell virksomhet eller virksomhet som kan medføre at Stiftelsen anses som en næringsdrivende stiftelse.