Formål

Stiftelsen skal bidra til økt trivsel i Stiftelsens geografiske virkeområde gjennom å disponere kapitalen som ble fristilt etter salget av Bakke Bydelshus. Som aktuelle for tildeling anses aktiviteter som utsmykking, kultur, kulturminner, historie, idrett, lek, friluftsliv, natur, miljø og andre ideelle og allmennyttige aktiviteter og formål, som tilsammen skal gjøre bydelen til et bedre sted å bo og ferdes i. Stiftelsens primære geografiske virkeområde skal være bydelene Bakklandet og Møllenberg med nære omegn. Målgruppen er beboere og organisasjoner

 

Stiftelsens midler skal ikke benyttes til formål det er naturlig at andre bør finansiere, som f.eks. det offentlige, og heller ikke finansiere ordinær kommersiell virksomhet eller virksomhet som kan medføre at Stiftelsen anses som en næringsdrivende stiftelse. Styret vedtar etter søknad utdelinger i tråd med Stiftelsens formål.

 

Styret skal dokumentere aktivitet og tildelinger til bydelens beboere gjennom en årsmelding som skal gjøres tilgjengelig på Stiftelsens hjemmesider.